Close

Not a member yet? Register now and get started.

lock and key

Sign in to your account.

Account Login

Forgot your password?

Prisexempel kök


Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage
Optimal Montage

Installationsoffert kök
1(2)
per enhet
antal
summa
Installation IKEA kökstommar enligt order/ritning.
0,00
0
0,00
Generella merarbeten i samband med köksinstallation.
0,00
Kontrollmätning, etablering, resor, skyddstäckning av golv,
införskaffning förbrukningsmaterial, byggstädning.
Håltagning för vatten, avlopp, ventilation, el, gas.
Montering stödsida till diskmaskin. Justering skåp med kilar.
Sågning av täcksidor till takanslutning, inklädning av barsektion
och under väggskåp. Konsultation vid felritat/felbeställt.
Ett återbesök vid saknat material. Samordning övriga hantverkare.
Borttransport av utrivet kök, emballage och 3st vitvaror.
ca:
0,00
Rivning av befintligt kök, kakel & urkoppling vatten.
0,00
Kakling standard storlek, 10×10 till 30×30.
ca:
0,00
Mosaik, natursten samt diagonal sättning deb. extra
Vvs arbete fast pris avser: Inkoppling vatten, avlopp
0,00
diskmaskin vid ett besök. Ej omdragning.
Elarbete enligt ritning, inkoppling vitvaror, bänkbelysning, eluttag.
0,00
Ev spårning, mont spottar, framdragning från central deb extra.
Målning upp till 10m . Tak och vägg spacklas, slipas, grundas och målas
0,00
eller tapetseras. Bredspackling och målning av snickerier deb extra.
Golvläggning ”klick” ca: 0 m samt sockling.
0,00
Totalt exkl. moms
0,00
Moms
0,00
Totalt inkl. moms
0,00
Optimal Montage AB
Tel 08-624 0660
Granitv. 36A
Fax 08-756 2767
optimal.montage@telia.com
18363 Täby
Mobil 070-799 5999
Innehar F-skatt 556573-6468
2(2)
OBS! All materialkostnad och ev. parkeringsavgifter
debiteras extra.
Offertpriset förutsätter att vägg, golv ej behöver åtgärdas på något sätt.
Tillkommande snickeriarbeten debiteras 420:-/tim exkl moms. Servicebil 340:-/dag
Allt beställt material ska finnas på plats då arbetet ska utföras. Snickare på plats måste ha en
slutgiltig ritning samt bli informerad om ev. ändringar.
Våra samarbetspartners med priser för ev. tillkommande arbeten.
Common Data & El Roger Axelsson 070-8956232 Arbete exkl moms 460:-/tim. Servicebil 340:-/dag
Fixzit VVS Giorgio Lundman 08-349948 Arbete exkl moms 480:-/tim. Servicebil 350:-/dag
Bo Granath & CO Måleri AB Lars Granth 070-525 52 15 Arbete exkl moms 400:-/tim. Servicebil 300:-/dag
Anlitas någon av våra samarbetspartners hjälper vi till med samordningen.
Betalningsvillkor: 10 dagar netto månaden efter slutförande.
Efter förfallodagen utgår en årlig dröjsmålsränta med 24%
Vid nyttjande av rot-avdraget ange person nr. och fastighetsbetekning.
OBS! Betalningsansvaret ligger hos beställaren och inte hos skatteverket om vi får avslag.
Offerten godkännes:
Underskrift och namnförtydligande:
Optimal Montage AB
Kaj Forslöf
Optimal Montage AB
Tel 08-624 0660
Granitv. 36A
Fax 08-756 2767
optimal.montage@telia.com
18363 Täby
Mobil 070-799 5999
Innehar F-skatt 556573-6468